0.00 лв.

Microinvest Делта

Гъвкава, бърза и многофирмена система за двустранно счетоводство, поддържаща всички стандартни счетоводни операции

Описание

Основните предимства на Microinvest Делта са:

 • Малка и компактна програма;
 • Лесна, подредена и удобна за работа;
 • Архивиране и изтриване на период;
 • Високо бързо действие, дори на много слаби компютри;
 • Възможности за редакция на произволни данни в произволен период;
 • Не се нуждае от поддръжка;
 • Съвместимост с всички Windows системи;
 • Работи с всички видове принтери;
 • Конкурентна цена;
 • Бърза актуализация при промяна на нормативното законодателство;
 • Автоматично прехвърляне на дневниците за покупки и продажби върху дискети при осчетоводяване на фактурите за покупки и продажби;
 • Обмен с Microinvest Склад Pro;
 • Обмен с Microinvest Invoice Pro;
 • Много, много, много справки…