169.00 лв.

Регистрация на фирма с всички такси включени: – 58 лв. необходиими документи и подаване в Търговски регистър – 55 лв. държавна такса – 10 лв. банкови такси – 6 лв. такса при нотариус

Описание

Дружество с Ограничена Отговорност (ООД) се учредява от двама или повече съдружници с минимален капитал 2 лева. Един съдружник може да има дружествен дял минимум 1 лев. Управителят на ООД може да е лице различно от собствениците на капитала или едновременно да е съдружник и управител. Възможно е дружеството да има двама или повече управителя и те да управляват заедно или поотделно.

Виж тук какви данни са необходими ?