Категория:

Описание

Този вид услуга е специално въведена за малки и средни фирми на патентен данък. Тя включва:
– предаване на документите и водене на счетоводството на тримесечие;
– изчисляване на годишен патентен данък и промените му през годината;
– попълване на декларация за патентен данък, ЗДДФЛ;
– консултации в областта на данъчното облагане, социалното осигуряване счетоводството и др.;
– съставяне на трудови, граждански договори и ведомости за заплати;
– подаване на декларации образец № 1 и № 6;
– годишно счетоводно приключване и съставяне на Годишни финансови отчети.
– попълване на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ.