Срокът за обществено обсъждане на промените в проекта е до 21 януари

Въвеждане на единен софтуер за всички касови апарати в страната предвиждат промени в Наредба 18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, предложени от финансовото министерство. Целта е въвеждането на изисквания към софтуерите, което да предотврати възможността за укриване на обороти от продажби в търговски обекти, посредством вградена в софтуера функционалност. Предвижда се и въвеждане на изисквания към използваните в търговските обекти софтуери за управление на продажбите в търговските обекти,

както и към лица – производители/разпространители

и потребители на такива софтуери. Срокът за обществено обсъждане на промените в проекта е до 21 януари.

Причината за предлаганата редакция в нормативния документ, е че в голяма част от търговските обекти в страната се използват информационни системи (софтуер) за търговската дейност, които управляват и фискалните устройства. Към момента нормативната уредба предвижда изисквания единствено към използваните касови апарати, но не и към управляващите ги софтуери. Това, според мотивите към наредбата, дава възможност в софтуерите да се вграждат функционалности, позволяващи при приключването на продажба да не се подава команда към касовия апарат за отпечатване на фискален бон, а от нефискално устройство се разпечатва

и предоставя на клиента бон, имитиращ фискалния.

Като така търговците успяват да укрият част от оборотите. Извършените на място проверки от НАП установили, че в обектите използващи софтуери за управление на продажбите укритите обороти са от 30% до 70%. Зачестяват също така и случаите на използване от страна на задължените лица на различни способи за манипулиране на информацията, създавана от софтуерите, включително и нейното изтриване от устройствата, с които работи софтуера.

По данни от информационна система „Фискални устройства с дистанционна връзка“, сега в 20 331 обекта се използват фискални принтери, съответно софтуери за управление на продажбите. Следва да се има предвид, че броят на обектите е със сигурност по-голям, тъй като повечето одобрени типове електронни касови апарати с фискална памет позволяват работа и в режим „Фискален принтер“.