От 30 юни догодина всички касови бележки, издавани от търговците ще трябва да имат уникален QR код, който съдържа цялата информация изписана върху тях и да се отчитат на една по една на всеки 5 минути през Интернет в Националната агенция по приходите (НАП), а не както е досега веднъж месечно за всеки ден общо.

За регистрираните по ДДС срокът е по-къс – 1 април. Това предвижда предложената промяна в наредбата за използване на касовите апарати, съобщи днес говорителят на данъчното ведомство Росен Бъчваров. По думите чу това ще намали до минимум рискът както за хазната, така и за потребителите.

Бъчваров поясни още, че ще има и приложение за мобилни телефони, с което ще може да се сканира QR кодът от касовите бележки и те да се изпращат в НАП. Според него с QR кода и изискването за бързо отчитане се въвежда изцяло нова идеология в регистрирането на оборотите и издаването на касови бележки. „Забранява се издаването на служебни бонове, каквато е практиката в заведенията, когато се правят повече от една поръчка и накрая се чака клиентът да поиска сметката и едва тогава да му се издаде фискален бон. Служебните бонове се превърнаха в модел за заобикаляне на правилата. Всеки бон ще може да бъде само фискален. Премахва се и сторно бележките, издаваните само на хартия, което е нелогично в дигиталното време. С тях се променя касовата наличност, а за тях в НАП не не се подава информация по дигитален път.

Говорителят на НАП обясни, че с новостите на наредбата се променят сроковете, в които търговците, използващи фискални устройства, електронните системи с фискална памет (ЕСФП), това са бензиностанциите и съответно големите компании, имащи директна сървърна връзка с данъчното ведомство, трябва да актуализират своите фискални системи. „До края на март 2019 г. всички регистрирани фирми по ДДС в България, които са близо 250 хил., трябва да се приведат в съответствие с изискванията на наредбата“, поясни той и припомни за дискусиите по сроковете през миналата година и началото на тази. До края юни пък това трябва да направят и фирмите, които не са регистрирани по ДДС фирми, а също и бензиностанциите. За големите фирми, с директна връзка с НАП срокът е до края на 2019 г.“, добави той. Бъчваров призова търговците навреме да предприемат мерки, а да не чакат крайните срокове, записани в наредбата. „Те трябва да се информират дали техните фискални устройства могат да отговорят на новите изисквания само с промяна на софтуера или се налагат други промени, за да стане това факт“, поясни той.

„Другата група промени са свързани с т. нар. Софтуер за управление на продажбите. Те имат фискален принтер и са популярни в заведенията за хранене и по-големите търговски обекти. При много от програмите им за работа в тях има много сериозни фискални рискове. Към момента няма никаква правна регулация за такива софтуери. Всеки може да прави такива програми. В резултат от 30% до 70% в подобни обекти с фискални принтери са в зоната на здрача, защото софтуерът може да позволява напр. всяка втора касова бележка да не се запише във фискалната памет. Може да позволи също в определен час от денонощието да се изтрие определена част от оборота. В момента правната регулация засяга само фискалните принтери и фискалната памет, но не и софтуерите, които лесно манипулират данните. В досегашната ни практика е имало случаи, когато записите на тези устройства се намират в далечни страни извън ЕС – САЩ, Дубай или на други места, където контролът от страна на българските данъчни власти е невъзможен, както и извличането на актуалните данни, при ревизия в търговския обект. С новите изменения тази практика ще бъде преустановена. За това се въвежда и задължението на всеки производител на такъв софтуер, да го приведе в съответствие с наредбата и да декларира това съответствие пред нас. НАП от своя страна поема ангажимент да поддържа регистър на всички подобни софтуери за управление на продажбите. Ще предоставим и електронна услуга за разработчиците да подадат въпросната декларация по електронен път. Така всеки търговски обект ще може да използва само от одобрените (декларирани) типове системи. В момента има около 43 000 такива фискални принтера у нас, а търговските обекти, които ги ползват са около 20 000“, каза още говорителят на НАП. Общо около 440 000 са регистрираните фискални устройства, като част от не работят непрекъснато. Според експерти половината от тях могат да бъдат получат съответствие с наредбата само с актуализациране на софтуера. При останалата половина вероятно ще трябва да се правят и хардуерни промени. За 43-те хил. фискални принтери средната цена на промяната им е 273 лв., плюс още около 120 лв. за всяко работно място, свързано с тях, за да може да се обнови системата за управление на продажбите. Въпросните разходи се признават за данъчни цели и се намалява данъчната основа на търговците.

По думите на Бъчваров, промени ще има за електронните магазини. „В момента има стотици такива магазини, за които не се знае чия собственост са. Това крие не само данъчни рискове, но и крие и опасност за правата на потребителите. С измененията в наредбата се въвеждат 2 групи изисквания. Първо собствениците на такива магазини да декларират собствеността си върху тях в НАП. Ще поддържаме и такъв регистър, който ще е публичен“, добави той. Срокът за това е 3 месеца след влизане в сила на наредбата, което според него ще е късната есен на тази година.

Четвъртата група промени е свързана с търговията на горивата. „Валидират се уникалните контролни номера (УКН). Досега се пишеха ръчно и това създаваше рискове при грешки попълването му на електронния акцизен данъчен документ (еАДД). Сега това ще става с баркод и ще се елиминират рисковете и да не може да бъде проследено движението на определено количество гориво. С промените в наредбата ще се даде възможност бензиностанциите да работят и на самообслужване“, поясни той и добави, че промените ще елиминират възможността невзети касови бележки от клиенти да бъдат събрани от търговеца и да бъдат фактурирани на някои друг.

„За всяка една продажба на гориво ще трябва да бъде издадена касова бележка и тя да бъде записана във фискалната памет на системата и разпечатана на хартия. Засега нормативната уредба допуска при загуба на електронната връзка между нивомерната система в резервоарите, колонките за гориво и фискалната система, това невинаги довежда до спиране на работа. С новостите в наредбата, ако до 15 минути проблемът на бъде отстранен, то обектът няма да може да продава“, поясни Бъчваров.

Източник: www.monitor.bg