Приходите от ДДС в държавната хазна нарастват с 8% и за първите девет месеца на годината са на стойност 7,137 млрд. лв., сочат последните подробни данни на Министерството на финансите. Това увеличение значително изпреварва ръста на икономиката, който за тази година се очаква да е 4%. Очевидно нарастването на приходите от ДДС се дължи не само на реалното увеличение на оборотите в икономиката, но до голяма степен и на предприетите мерки от страна на НАП за изсветляване на сивия сектор. Това се потвърждава и от данните за събраните приходи от корпоративните данъци. Бизнесът плати с 8,3% повече корпоративни данъци през първите девет месеца на годината, сочат данните на МФ. От януари до септември от корпоративни данъци в държавната хазна са влезли 1,491 млрд. лв., което е ръст със 114 млн. лв. спрямо същия период на миналата година. Това е много добра новина на икономиката на страната и показва, че бизнесът декларира по-високи печалби. Което също е резултат от раздвижване на икономиката и излизане на сивия сектор на светло.

 

Най-голям ръст на приходите в бюджета от януари до септември има при осигуровките – с 14%, или със 761 млн. лв. Това се дължи на вдигането на вноските за пенсия от 1 януари с 1% и на минималната заплата от 420 лв. на 460 лв. Приходите от данъка върху доходите нарастват със 191 млн. лв., или с 8,7%. Това обаче до голяма степен също се дължи на повишаването на минималната заплата. В резултат общата сума на данъчните приходи в хазната се увеличава с 1,75 млрд. лв., или с 8,7%.

 

Приходите от акцизи леко се увеличават и от януари до септември 2017 г. са събрани със 107 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година. Въпреки че, акцизът за цигарите беше повишен от началото на тази година, най-голям ръст има при приходите от акциз върху горивата – със 79 млн. лв., или с 4,8% до 1,725 млрд. лв. При цигарите ръстът на приходите е само с 20 млн. лв., или с 1,16% до 1,736 млрд. лв. При алкохола повишението на приходите от акциз е с близо 3% до 228,3 млн.

 

Значително обаче намаляват получените пари от фондовете на ЕС. От 2,325 млрд. лв. за първите девет месеца на миналата година средствата от ЕС падат на 1,049 млрд. лв. през тази. Това намаление на получените пари от ЕС с над 1,27 млрд. лв. донякъде се дължи на базовия ефект през 2016 г., когато ЕК възстанови на България направените разходи по оперативните програми от края на 2015 г., когато беше пикът на плащанията по проектите от предходния програмен период 2007-2013 г., посочват от МФ. Любопитно е обаче, че през първите девет месеца на 2015 г. получените пари от ЕС са още повече – 2,742 млрд. лв.

 

Разходите на държавата до края на септември обаче нарастват – с над 1,44 млрд. лв., или с 6,5%, като част от това увеличение донякъде се дължи на вдигането на пенсиите от средата на миналата година. В резултат хазната има излишък за първите девет месеца на годината от 2,42 млрд. лв., но той е по-малък с 942 млн. лв. спрямо излишъка за същия период на миналата година.

 

Изпълнение на бюджета
(до септември в лева)

 

Показател 2016 г. 2017 г. Промяна

 

I Общо приходи 25,65 млрд. 26,151 млрд. +501 млн. (+1,9%)
1. Данъчни приходи 20,105 млрд. 21,856 млрд. +1,75 млрд. (+8,7%)
– корпоративни данъци 1,377 млрд. 1,491 млрд. +114 млн. (+8,27%)
– данък върху доходите 2,188 млрд. 2,379 млрд. +191 млн. (+8,72%)
– ДДС 6,614 млрд. 7,137 млрд. +523 млн. (+7,9%)
– акцизи 3,617 млрд. 3,724 млрд. +107 млн. (+2,95%)
– осигуровки 5,366 млрд. 6,127 млрд. +761 млн. (+14,18%)
2. Неданъчни приходи 3,219 млрд. 3,245 млрд. +26 млн. (+0,8%)
3. Помощи (пари от ЕС) 2,325 млрд. 1,049 млрд. -1,276 млрд. (-54,88%)
II Общо разходи 22,288 млрд. 23,73 млрд. +1,442 млрд. (+6,46%)
III Излишък 3,362 млрд. 2,42 млрд. -942 млн. (-28%)

 

По данни на МФ

Копирано от standartnews.com