Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП:BG16RFOP002-2.073-15820-C01

Бенефициент:Консулт сервиз ЕООД       ЕИК 175039655

Обща стойност:   10000лв., от които  8500 лв.
европейско и  1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 23.09.2020 г.
Край: 23.12.2020 г.