Съгласно Закона за счетоводството всеки търговец по смисъла на Търговския закон е задължен до 31 Март да изготви Годишен финансов отчет (ГФО) за предходната година, като определен кръг от дружества са задължени до 30 Юни да публикуват отчетите си в Търговския регистър.

Кой трябва да подава годишни отчети в Търговския регистър? – Това са всички предприятия, регистрирани по Търговския закон-дружествата с ограничена отговорност (ЕООД, ООД), акционерните дружества (АД), командитните дружества (КД) и събирателните дружества (СД). Предприятията, регистрирани по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) не публикуват отчетите си в Търговския регистър. Отчетите на тези дружества се публикуват в специализиран интернет сайт или в печатно икономическо издание. Едноличните търговци са освободени от задължение за публикуване на годишните си отчети в случай, че не подлежат на независим финансов одит.

Дори и предприятието да не е осъществявало дейност през отчетната година, това не го освобождава от задължението за публикуване на годишен отчет в Търговския регистър, въпреки че не трябва да подава Годишен отчет за дейността в НАП и/или НСИ.

Ние можем да Ви предложим да публикуваме годишния финансов отчет в Търговския регистър с електронен подпис, като по този начин ползвате 50% отстъпка от държавната такса. Таксата за публикуване на годишния финансов отчет в Търговския регистър се заплаща допълнително и не е включена в абонаментната такса.


Име:*
Телефон:*
E-mail:*
Заглавие:
Съобщение:
За да се свръжете с нас моля позвънете на зададените
телефони или използвайте формуляра отляво.

Консулт Сервиз ЕООД
ул. Кешан 7,1527,София
Телефон: 02 944 21 59 /0889 901 901
office@e-pazar.info