Проект – европейско и национално съфинансиране.

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Номер на АДПБФП:BG16RFOP002-2.073-15820-C01 Бенефициент:Консулт сервиз ЕООД       ЕИК 175039655 Обща стойност:   10000лв., от които  8500 лв.европейско и  1500 лв. национално съфинансиране.… Повече