Успешно подновен договор за касов апарат!Необходимо е да оставите апарата включен в режим „Регистрация“, без да въвеждате парола .

Натиснете бутон „M“ и ще се покаже „АВТОМАТИЧНА ПРОМ“ . Изчакайте да се разпечата бележка за успешна актуализация.

При неуспешна актуализация, на апарата ще покаже „ОТКАЗ ОТ НАП“

След като получите договор и фактура, попълнете в паспорта на вашия касов апарат следните данни:

На страница №17 в полето „Сервизен Договор № ………./……….. ……… ……г.“ – попълнете номера и периода на договора за абонамент.

Упътване за работа – касов апарат

Виж още: