След като получите договор и фактура, попълнете в паспорта на вашия касов апарат следните данни:

На страница №17 в полето „Сервизен Договор № ………./……….. ……… ……г.“ – попълнете номера и периода на договора за абонамент.

Упътване за работа – касов апарат

Виж още: