Видео инструкция
За да направим сторно ни е необходимо оригиналната касова бележка, която искате да сторнирате и касовия апарат.
1. С бутон М отиваме в режим: Регистрация“ парола: 9999, натискаме бутон CLK  на екрана ще изпиш 0.00 


2. Въведете кода на вида сторно ( има три вида сторно ):        
код: 91 е сторно рекламация;
код: 92 е сторно операторска грешка;
код: 93 е сторно намаляване на данъчна основа;
Въведете кода на вида сторно ( 91 или 92 или 93 )натискате бутон ALT ( задържа се) и заедно с него натискате бутон VD .
3.След това трябва да ви изпише: Док. №123  ( този номер на касовата бележка се намира под „Заповядайте пак!“, отлявата страна). Той се състои от 7 цифри ( пример: 0000111), завършете с натискате на бутон STL.

4. На екрана това ще Ви се покаже „Дата и Час“ ( пример: 01/04/19 14:10:00 ) в този момент въвеждате първо датата и след това часа от вашия касов бон, които се намира срещу Док. №123 ( не се натискат точки или запетаи ). Потвърдете с бутон TL.

5. На екрана ще Ви се покаже ФП ( това е номера на вашата фискална памет, която се намира най – долу на касовата бележка, и се състои от 8 символа – започва с 36 ( пример: 36010203 ). След въвеждане на вашия номер натискате STL.

6.На дисплея ще Ви изпише „Сторно сума“ 0.00, трябва да въведете сумата,  която искате да сторнирате. Изберете групата, от която е пусната касовата бележа  –  с бутон D+ (за първа група) или ALT(задържа се) и D+→ № група→ STL (за друга група) и след това завършете с  бутон TL .                   

 Забележка: Сторно бележката и оригиналната бележка се прибират в касовата книга за определения ден.Ако се прави сторно рекламация трябва в касовата наличност на апарата да има по-голяма сума от тази, която се сторнира.
Пример: ако бележката за рекламация е на стойност 50 лева, а в касовия апарат има пуснати касови бележки за 30 лева, няма да е възможна тази операция и ще ви изпише някоя от следните грешки:  ГРЕШКА, ЗАБРАНЕНА ОПЕРАЦИЯ, ГРЕШНА СТОЙНОСТ.
В този случай трябва да вкарате служебно пари, така че наличността в касовия апарат трябва да е по – голяма от бележката, която желаете да сторнирате.
Сторно бележката не е нужно да се прави на същия ден.Може да се направи на края на месеца.