Вземете пакетна оферта с всичко необходимо за вашия бизнес!

Пакетна цена за касов апарат, везна, баркод четец, каса за пари и складова програма: 799.99лв. с ДДС.

Програмата удобна за  кафе , магазин , сервиз, склад ,

притежава следните функционални възможности:

 • Доставка и продажба на стоки;
 • Фактуриране на стоки и услуги
 • Поддържане на модул каса и модул за разплащания с контрагентите.
 • Продажбите могат да се осъществяват с помощта на баркод четец;
 • Възможност за изписване на артикулите върху клиентски дисплей;
 • Връзка с Касов апарат в режим фискален принтер, както и в on-line режим.
 • Данъчни фактури;
 • Опростени фактури;
 • Касови бележки;
 • Стокови разписки;
 • Постоянното следене на складовите наличности прави програмата незаменим помощник на всеки търговец, който работи с голям брой стоки. Автоматичното осчетоводяване позволява на програмата да облекчи труда както на търговците, така и на счетоводителите.