Регистър на фискалните устройства, които подлежат или не подлежат на доработка:

 

Модел фискално устройство Производител/Вносител Контакти Подлежи на доработка
WINCOR NIXDORF MF-TH230 БУЛНЕКС АД СИС Технология офис София – 02/8025800 Да, под името MF-TH230QR
WINCOR NIXDORF MF-ND77 вер.3.00 DV БУЛНЕКС АД СИС Технология офис София – 02/8025800 Не
WINCOR NIXDOR MF-TH230 ver.2.00KL БУЛНЕКС АД СИС Технология офис София – 02/8025800 Да, под името MF-TH230QR
WINCOR NIXDORF MF-TH230 DVK ФПр БУЛНЕКС АД СИС Технология офис София – 02/8025800 Да, под името MF-TH230QR
WINCOR NIXDORF MF-TH230 DVK ver.2 БУЛНЕКС АД СИС Технология офис София – 02/8025800 Да, под името MF-TH230QR
БУЛПРИНТ Т2 БУЛНЕКС АД-София СИС Технология офис София – 02/8025800 Да, под името Булпринт Т2-QR
FP-705 KL Датекс ООД 02/8165500 да
FMP-350D KL Датекс ООД 02/8165500 да
FP-2000 KL Датекс ООД 02/8165500 да
SK1-21 KL Датекс ООД 02/8165500 да
SK1-31 KL Датекс ООД 02/8165500 да
FMP-10 KL Датекс ООД 02/8165500 да
DP-150 KL Датекс ООД 02/8165500 да
DP-150T KL Датекс ООД 02/8165500 да
WP-500 KL Датекс ООД 02/8165500 да
DP-35T KL Датекс ООД 02/8165500 да
DP-35 KL Датекс ООД 02/8165500 да
DP-25 KL Датекс ООД 02/8165500 да
DP-25T KL Датекс ООД 02/8165500 да
WP-50T KL Датекс ООД 02/8165500 да
DP-05 KL Датекс ООД 02/8165500 да
DP-05B KL Датекс ООД 02/8165500 да
DP-15 KL Датекс ООД 02/8165500 да
DP-15T KL Датекс ООД 02/8165500 да
DAISY eXpert SX KL Дейзи Тех АД гр. София, ул. Тинтява 15-17, www.daisy.bg ДА
DAISY PERFECT M01 KL Дейзи Тех АД гр. София, ул. Тинтява 15-17, www.daisy.bg ДА
DAISY PERFECT S01 KL Дейзи Тех АД гр. София, ул. Тинтява 15-17, www.daisy.bg ДА
DAISY FX 1300 KL Дейзи Тех АД гр. София, ул. Тинтява 15-17, www.daisy.bg ДА
DAISY FX 1200C KL Дейзи Тех АД гр. София, ул. Тинтява 15-17, www.daisy.bg ДА
DAISY COMPACT S KL Дейзи Тех АД гр. София, ул. Тинтява 15-17, www.daisy.bg ДА
DAISY COMPACT M KL Дейзи Тех АД гр. София, ул. Тинтява 15-17, www.daisy.bg ДА
ФПр FP OEM DV за вграждане ЕЛЕКТРОНИКА 319 ЕМ ЕАД Надя Николова – тел.0898551807 ; 028706328 nnikolova@electronica.bg; electronica@electronica.bg НЕ
ФПр FP THEA DV ЕЛЕКТРОНИКА 319 ЕМ ЕАД Надя Николова – тел.0898551807 ; 028706328 nnikolova@electronica.bg; electronica@electronica.bg НЕ
ФПр TM 200 DV ЕЛЕКТРОНИКА 319 ЕМ ЕАД Надя Николова – тел.0898551807 ; 028706328 nnikolova@electronica.bg; electronica@electronica.bg НЕ
ФПр FP 05 DV ЕЛЕКТРОНИКА 319 ЕМ ЕАД Надя Николова – тел.0898551807 ; 028706328 nnikolova@electronica.bg; electronica@electronica.bg НЕ
ЕКАФП „ЕЛЕКТРОНИКА 08 DV“ ЕЛЕКТРОНИКА АД Надя Николова – тел.0898551807 ; 028706328 nnikolova@electronica.bg; electronica@electronica.bg НЕ
ЕКАФП „ЕЛЕКТРОНИКА 03 DV“ ЕЛЕКТРОНИКА АД Надя Николова – тел.0898551807 ; 028706328 nnikolova@electronica.bg; electronica@electronica.bg НЕ
ЕКАФП „ЕЛЕКТРОНИКА 04 KL“ ЕЛЕКТРОНИКА АД Надя Николова – тел.0898551807 ; 028706328 nnikolova@electronica.bg; electronica@electronica.bg НЕ
ЕКАФП „ЕЛЕКТРОНИКА 04 DV“ ЕЛЕКТРОНИКА АД Надя Николова – тел.0898551807 ; 028706328 nnikolova@electronica.bg; electronica@electronica.bg НЕ
ЕКАФП „ЕЛЕКТРОНИКА 05 KL“ ЕЛЕКТРОНИКА АД Надя Николова – тел.0898551807 ; 028706328 nnikolova@electronica.bg; electronica@electronica.bg НЕ
ЕКАФП „ЕЛЕКТРОНИКА 05 DV“ ЕЛЕКТРОНИКА АД Надя Николова – тел.0898551807 ; 028706328 nnikolova@electronica.bg; electronica@electronica.bg НЕ
ЕКАФП „ЕЛЕКТРОНИКА 12KL“ ЕЛЕКТРОНИКА ЕАД Надя Николова – тел.0898551807 ; 028706328 nnikolova@electronica.bg; electronica@electronica.bg ДА
ЕСФП „ЕЛЕКТРОНИКА – ПЕТРОЛ 04-7KL“ ЕЛЕКТРОНИКА ЕАД Надя Николова – тел.0898551807 ; 028706328 nnikolova@electronica.bg; electronica@electronica.bg НЕ
TBS-KL Еликом електроник-Георгиев КД info@elicom-bg.com ДА
ELICOM TP330F-KL Еликом електроник-Георгиев КД info@elicom-bg.com НЕ
ELICOM EV12-KL ФУВАС Еликом електроник-Георгиев КД info@elicom-bg.com ДА
ELTRADE PRP250F KL модел 02 Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com да
ELTRADE A1 KL Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com да
EPSON TM-T810F KL модел 01 Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com да
ELTRADE PRP250F KL Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com да
ELTRADE PRP250F KL модел 01 Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com да
ELTRADE B1 KL модел 01 Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com да
ELTRADE B1 KL Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com да
ELTRADE A3 KL Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com да
EPSON TM-T810F KL Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com да
ELTRADE А6 KL Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com да
ELTRADE B3 KL Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com да
EPSON TM-T81F KL Е2 Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com да
EPSON TM-T81F KL Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com да
EPSON TM-T81F DV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com да
EPSON TM-T81F DV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com да
ELTRADE A100S 05 KL Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
ФУВАС CC500 KL Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
А300 модел 02 KL Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
EPSON TM-U220 E4 DV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A100S модел 04 KL Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
А600 KL Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A100S KL Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A300S KL Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A600D DVV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A600 DVV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A600 DV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A500 модел D01-DV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A800 модел S01 DV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A600D DV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A100S модел 03 DVV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A300S модел D DVV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A300S модел D DV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A100S модел 03-DV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A100S модел 01-DV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
EPSON TM-T260F E2 DV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A500 модел 01-DV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A300S модел DVV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A300S DV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A300 модел 02-DV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
EPSON TM-T260F E2 DV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A300S DV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A300 модел 02-DV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A300S модел DVV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
A500 модел 01-DV Елтрейд ООД 02/9581350; eltrade@eltrade.com не
ЕКАФП ZIT B20 MSBW – KL ЗИТ Интернешънал ЕООД 02 44 22 088 ДА
ЕКАФП ZIT 2007 BG-KL ЗИТ Интернешънал ЕООД 02 44 22 088 ДА
ЕЛКА 2000 HLP KL ОРГТЕХНИКА АД 86813304 ДА
ЕЛКА 2007 HLP KL ОРГТЕХНИКА АД 86813304 ДА
ЕЛКА 2010 HLP KL ОРГТЕХНИКА АД 86813304 ДА
Wincor Nixdorf MF-TH230 DVK ver.2, вграден в автомат за обмяна на валута тип SET 1 СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД-София СИС Технология офис София – 02/8025800 Не, ще се подменя с Булпринт Т2-QR, вграден в автомат за обмяна на валута тип SET 1
Фискален принтер тип „БУЛПринт Т2“, вграден в автомат за обмяна на валута Ver.2.0 тип SET 1 СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД-София СИС Технология офис София – 02/8025800 Да, под името Булпринт Т2-QR, вграден в автомат за обмяна на валута тип SET 1
WN TH250-MF-KL ФПр СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД-София СИС Технология офис София – 02/8025800 Да, под името MF-TH250QR
TREMOL М-KL ТРЕМОЛ ООД mincho@tremol.bg; тел.+359 893554807; Минчо Русев да
TREMOL S-KL ТРЕМОЛ ООД mincho@tremol.bg; тел.+359 893554807; Минчо Русев да
TREMOL ZМ-KL ТРЕМОЛ ООД mincho@tremol.bg; тел.+359 893554807; Минчо Русев да
TREMOL ZS-KL ТРЕМОЛ ООД mincho@tremol.bg; тел.+359 893554807; Минчо Русев да
TREMOL Z-KL ТРЕМОЛ ООД mincho@tremol.bg; тел.+359 893554807; Минчо Русев да
TREMOL Touch-KL ТРЕМОЛ ООД mincho@tremol.bg; тел.+359 893554807; Минчо Русев да
TREMOL FP05-KL ТРЕМОЛ ООД mincho@tremol.bg; тел.+359 893554807; Минчо Русев да
TREMOL FP07-KL ТРЕМОЛ ООД mincho@tremol.bg; тел.+359 893554807; Минчо Русев да
TREMOL FP01-KL ТРЕМОЛ ООД mincho@tremol.bg; тел.+359 893554807; Минчо Русев да
TREMOL FP03-KL ТРЕМОЛ ООД mincho@tremol.bg; тел.+359 893554807; Минчо Русев да
TREMOL FP15-KL ТРЕМОЛ ООД mincho@tremol.bg; тел.+359 893554807; Минчо Русев да