Категория:

Описание

Предлагаме ТРЗ услуги и за фирми, които нямат сключен абонамент за счетоводно обслужване. ТРЗ услугите включват: администриране на персонала, изготвяне и регистрация в НАП на уведомления за сключени/прекратени трудови договори, допълнителни споразумения, ведомости за заплати, справки за дължими осигуровки и данъци, платежни нареждания към бюджета, декларации Обр.1 и 6, документи при прекратяване на служителите, изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки.

Дори все още да нямате назначени служители, управителят на дружеството е длъжен да се осигурява след започване на дейност. За управителя на дружеството възможностите са две – да се осигурява по Договор за управление и контрол /ДУК/ или да се регистрира като самоосигуряващо се лице, ако ще полага личен труд. Независимо от избора на осигуряване, възникват задължения ежемесечно да се внасят осигуровки и да се подават декларации към НАП. Това означава, че дори да имате малък месечен документооборот, се нуждаете от ежемесечно ТРЗ обслужване.