Годишно счетоводно приключване, изготвяне на данъчна декларация, статистически отчети и годишни финансови отчети

Категория:

Описание

Ако Вашата фирма е малка, не е регистрирана по ЗДДС и не сте сключили договор за счетоводно обслужване, предлагаме като отделна услуга годишно счетоводно приключване, изготвяне на данъчна декларация, статистически отчети и годишни финансови отчети. За фирмите с абонаментно счетоводно обслужване, тази услуга е включена в абонамента и не се заплаща  допълнително. Срокът за подаване на годишна данъчна декларация и статистически отчети за фирми е 31 март за  предходната година.

Ако сте физическо лице и имате доходи, различни от трудови – хонорари по граждански договори, свободна професия, доходи от наем и др., също трябва да подавате годишна данъчна декларация. Физическите лица подават годишните си декларации в срок до 30 април за предходната година.