Преди регистрирането на фирма по ДДС трябва документите за фирмата, регистрирана от адвокат, да са подадени в териториалното поделение на НАП.

Категория:

Описание

Кога се регистрира фирма по ДДС

Подаване на документите за нова фирма в ТД на НАП

Преди регистрирането на фирма по ДДС трябва документите за фирмата, регистрирана от адвокат, да са подадени в териториалното поделение на НАП.

Разглеждане на подадените документи

Подадените документи се разглеждат от съответния инспектор, който трябва да ги одобри.

Вписване на новата фирма в регистъра

След одобрението новата фирма се вписва в регистъра по ДДС за Република България.

Списък на документите, необходими за регистриране по ДДС

Списъкът на документите, които са необходими за подаване, за да започне процедурата по разглеждане и регистриране по ДДС, зависи от вида на фирмата, от дейността й. Специалистите от Консулт Сервиз ще  определят какви документи са необходими за подаване. Те могат да извършат и подаването на документите в ТД на НАП.

Не е необходимо всички фирми да са регистрирани по ДДС

Обикновено за новите фирми не е необходимо да се регистрират по ДДС. Това може да не е изгодно. Затова ние от Консулт Сервиз ще ви посъветват дали регистрацията е изгодна за вашите условия.

Случаите, в които не е изгодно да сте регистрирани по ДДС

  • Ако оборотът на фирмата ви ще бъде много малък, под 500 лв. Този оборот няма да е достатъчен, за да покрие счетоводното обслужване и данъчните проверки. За регистрираните по ДДС фирми таксата за счетоводно обслужване е по-висока, отколкото за нерегистрирани фирми. Данъчните проверки и ревизии също оскъпяват счетоводното обслужване.
  • Ако фирмата ви ще купува стоки и услуги от фирми, нерегистрирани по ДДС.
  • Ако фирмата ви ще продава стоки и услуги на други фирми, нерегистрирани по ДДС.

Кога е задължително фирмата ви да е регистрирана по ДДС

Това се прави при следните условия:

  • ако за 12 месеца фирмата достигне оборот 50 000 лв.
  • ако фирмата ще извършва продажба на инвестиционно злато
  • ако фирмата ще извършва продажба на специфични продукти, посочени в Закона за ДДС
  • ако е изгодно фирмата да бъде регистрирана по ДДС

Условията, в които е изгодно фирмата да е регистрирана по ДДС

  • Ако фирмата ви ще се занимава с износ на стоки – така ДДС, платен в България за купуването на стоките, ще ви бъде възстановен.
  • Ако ще закупите дълготрайни активи с голяма стойност – оборудване, обзавеждане, недвижими имоти и др. подобни.
  • Ако в дейността си фирмата ви ще закупува стоки от доставчици, които са самите регистрирани по ДДС.