Категория:

Описание

Цената на услугата Абонаментно счетоводно обслужване зависи  от няколко основни фактора:

  • Брой документи на месец (счетоводни записи) – включва всеки счетоводен запис, документиращ стопански операции –фактури (приходни,разходни), ПКО,РКО, банкови транзакции, начисления на заплати, амортизации и др.
  • Вид на извършваната дейност – услуги, търговия, търговия и услуги, производство
  • Реистрация по ЗДДС
  • Наличие на сделки извън страната -Внос, Износ, ВОП, ВОД
  • Брой на персонала
  • Наличие и брой на банкови сметки-левови и валутни
  • Наличие на дълготрайни активи
Брой документи на месец Фирми, нерегистрирани по ЗДДС Фирми, регистрирани по ЗДДС
Фирми без персонал /1-2 осигуряващ се собственик/, до 10 документа 60-80 лв 90-120 лв
Фирми с персонал  до 5 човека и 1-2 осигуряващи се собственика, до 30 документа 70-100 лв 100-160 лв
Фирми с персонал  до 5 човека и 1-2 осигуряващи се собственика, до 50 документа 90-150 лв 150-200 лв
Фирми с персонал  до 5 човека и 1-2 осигуряващи се собственика, до 80 документа 150-190 лв 200-250 лв
Фирми с персонал  до 5 човека и 1-2 осигуряващи се собственика, до 100 документа 170-200 лв 240-290 лв
Фирми с персонал  до 5 човека и 1-2 осигуряващи се собственика, над 100 документа по договаряне по договаряне

Посочените цени са ориентировъчни и подлежат на коментар и промяна при конкретно договаряне и в зависимост от сложността на счетоводната обработка. Фирми, с по-голям обем и сложност получават оферта след конкретно запитване и допълнително запознаване със счетоводната им документация.